Hírek

Nyárádszentlászlói Unitárius Templom Őrszemei (2)

2018-11-19

Kiss Loránt marosvásárhelyi restaurátor segítségével bepillantást nyerhettünk a restaurálás szépségeibe. A restaurálás a műemlék gyógyítását, és annak régi formájának visszahozását jelenti, vagyis a restauràtor megpróbálja korhűen visszaállítani az adott műemlék eredeti alakját, kinézetét. Kiss Lóránd feladata a nyárádszentlászlói unitárius templomban a falképesrestaurálás volt. A reformáció során a katolikus templom belső freskókkal díszített részeit lemeszelték. A freskókat készítésükkor a nedves vakolatra festették természetes pigmensekkel, és ezekre az elöbb említett mész- és vakolatréteg került. 1916-ban a templom belső vakolatát lefejtették freskómaradványok után kutatva. A restaurálás elmaradt az anyagi támogatások hiánya miatt. A falakat ismét visszameszelték a 2000-es évekig. Felméréseket végeztek és a restaurátorok érdemesnek minősítették a templomot egy újboli feltárásra, és restaurálásra. A restaurálást 2015-ben fejezték be. A felfedett freskók és a templom építési stílusa alapján a román és gótikus stílus átmenetét képezi, tehát a XIII. század vége és XIV. század eleje. Ezt biztosítja a sok kis ablak formája is. A kis ablakok helyét befalazták és levakolták. Új, nagy ablakokat helyeztek a templom falába abban az időszakban, amikor az énekeskönyvek megjelentek, mivel több fényre volt szükség. A torony elhelyezése szokatlan, mivel a templomtól különálló részt képez, a torony belsejébe csak létrán keresztül lehet bejutni, ezèrt a torony belseje régen védelmi célokat szolgált. A toronyban lévő egyik harangon, a nagyharangon, 1498-as felirat szerepel, mely feliraton a 4-es szám a XV. században használt négyesnek felel meg. A templom tetőzete elképesztő ácsmunka. Korának fényében hatalmas mérnöki megoldások lapulnak a tetőzet alatt. Egyes gerendákon àcsjegyek is találhatók. Az àcsjegyek a készítő ács monogrammjainak felel meg. A templomot cserefakerítés borítja, mely a XVII. és XVIII. század körül épült. A templomkapu pedig székelykapu, mely a nyárádmenti stílust képviseli.